Oilonga Johannesburg

lesha

Oilonga Johannesburg

Etokolo Ovanhu kala nomwenyo Johannesburg. Olye?: Ovanhu sho Johannesburg. Naini?: Etitatu. Januali

Eendjovo Nena: Okadila

lesha

Eendjovo Nena: Okadila

Lilonga ohole, efiku keshe.: "okadila" in Wambo okadila Wambo nom okadila odi Indefinite article:

Witkoppen Clinic: Oshipangelo Nawa

lesha

Witkoppen Clinic: Oshipangelo Nawa

Etokolo Vo tunga oshipangelo. Edina sho oshipangelo kala Witkoppen Health and Welfare Centre. Peni?

Oshiwambo Numbers Zero To 20

lesha

Oshiwambo Numbers Zero To 20

Wambo: Count From Zero To Twenty onomola Oshiwambo 0 zero 1-10 1 - imwe 2 - mbali 3 - nha

Eendjovo Nena: Epungulo

lesha

Eendjovo Nena: Epungulo

Ekwatelemo elaka keshe. Wambo Ame kala una ehalo. Ame hala eliko. Ame ongala omulongi womombaanga. O

Ina

lesha

Ina

Lilonga ohole, efiku keshe.: "ina" in Wambo ina Wambo nom omu etipo sho onghalamwenyo ina ange Inde

Eendjovo Nena: Omahoololo

lesha

Eendjovo Nena: Omahoololo

Ekwatelemo elaka keshe. Wambo Ame kala una ehalo. Ame hala oudemokoli. Ame ongala omunapolitika. Omu

Eumbo ::: Home

lesha

Eumbo ::: Home

Wambo ::: English eumbo ::: home, nom.1 ::: nom.1 /-e-u-mb-o/ ::: /-ho-m-er/ Wambo ::: English