Kutya Ngahelipi Sho "Hillsong – Atweaseboɔ"

lesha

Kutya Ngahelipi Sho "Hillsong – Atweaseboɔ"

Udako "Hillsong – Atweaseboɔ". "Atweaseboɔ" kala eimbilo. Elaka sho eimbilo kala Akan. Kutya Ngaheli

Kutya Ngahelipi Sho "Obrafuor - Kwame Nkrumah"

lesha

Kutya Ngahelipi Sho "Obrafuor - Kwame Nkrumah"

Udako "Obrafuor - Kwame Nkrumah". "Obrafuor - Kwame Nkrumah" kala eimbilo. Elaka sho eimbilo kala Ak

Kutya Ngahelipi Sho "Nyame Ndwom - Yɛ Bɛtow Ebenezer"

lesha

Kutya Ngahelipi Sho "Nyame Ndwom - Yɛ Bɛtow Ebenezer"

Udako "Nyame Ndwom - Yɛ Bɛtow Ebenezer". "Yɛ Bɛtow Ebenezer" kala eimbilo. Elaka sho eimbilo kala Ak

Kutya Ngahelipi Sho "Tv3 Bronya Ndwom - Afe Akɔ Aprɔw"

lesha

Kutya Ngahelipi Sho "Tv3 Bronya Ndwom - Afe Akɔ Aprɔw"

Udako "Bronya Ndwom - Afe Akɔ Aprɔw". "Bronya Ndwom - Afe Akɔ Aprɔw" kala eimbilo. Elaka sho eimbilo

Kutya Ngahelipi Sho "Master Kg - Jerusalema"

lesha

Kutya Ngahelipi Sho "Master Kg - Jerusalema"

Udako "Master KG - Jerusalema". "Jerusalema" kala eimbilo. Elaka sho eimbilo kala Zulu. Kutya Ngahel

Kutya Ngahelipi Sho "Donzy & Kofi Kinaata - The Crusade"

lesha

Kutya Ngahelipi Sho "Donzy & Kofi Kinaata - The Crusade"

Udako "Donzy & Kofi Kinaata - The Crusade". "The Crusade" kala eimbilo. Elaka sho eimbilo kala A